Ruinen av Olavskirken

Ruinen av Olavskirken, Nordens største rundkirke, premonstraenserklosterets kirke i middelalderens Tønsberg (Foto: Karl Ragnar Gjertsen)
ukjent
Focal Length: ukjent
Aperture: ukjent
Exposure Time: ukjent
ISO: ukjent

Desember 12, 2011 17:35    Publisert av Rundkirkens Venner    permalink   kommentarer (0)
MÅNEDLIG ARKIV

juni 2012 (3)


GENERELT


KOMMENTARERadministrator